Terug naar overzicht

 

 

 

 

 

 

 

Tips & Tricks

 

Vindt u het ook moeilijk om de aan- en verkoopsignalen van een indicator op de koersgrafiek te projecteren om zo te weten te komen waar deze indicator nu precies een aan- of verkoopsignaal vertoont. VisionEXPERT heeft hiervoor een werkelijk UNIEKE oplossing bedacht : onderaan de grafieken kunt u voortaan een signaalbalk afbeelden die met een rode of groene balk aanduidt of een aandeel volgens deze indicator koopwaardig  of eerder verkoopwaardig is. (*)

 

 

Start VisionEXPERT en ga naar het "Analyse"-scherm

Open hier een willekeurige grafieklayout :

 

 

 

Deze grafiek toont het koersverloop van ABN Amro met daaronder de MACD. De signalen van de MACD worden bepaald door de snijpunten tussen de MACD en zijn signaallijn, het 9-daags gemiddelde. Ook het feit of de MACD zich boven of onder de nul-lijn bevindt heeft invloed op de analyse van deze indicator.

Deze snijpunten kunt u vanaf nu via een duidelijke signaalbalk onderaan de grafiek laten afbeelden : klik hiervoor met de rechtermuistoets op de legende van de MACD- curve, en kies vervolgens de menukeuze "Afbeelden op signaalbalk" :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Onderaan de MACD-curve worden vanaf nu de signalen van de MACD afgebeeld :

 

 

Wanneer de MACD zich onder de nul-lijn bevindt dan kleurt de signaalbalk rood (dalende trend), pas als de MACD zich boven de nul-lijn bevindt dan kleurt de signaalbalk groen (stijgende trend).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze manier kunt u voor de meeste indicatoren de signalen onder de grafiek laten afbeelden. Op de grafiek hieronder werden de signalen van de signaal-lijn (9-daags gemiddelde) van de MACD op de grafiek afgebeeld :

 

 

De kleur van de signaalbalk wordt hier bepaald door de snijpunten van deze curve met de MACD : vanaf het moment dat het gemiddelde de MACD neerwaards kruist dan kleurt de signaalbalk groen, terwijl deze rood kleurt indien deze opwaards kruisen.

 

 

 

 

 

Het is ook mogelijk om zowel de signalen van de MACD en zijn signaallijn te combineren door voor beide curves de signaalbalk te activeren (zie hierboven). De signaalbalk zal dan  de signalen van beide indicatoren combineren :

 

 

De signaalbalk kleurt nu groen wanneer de MACD zich boven de nullijn bevindt EN het 9-daags gemiddeld zich onder de MACD bevindt. De signaalbalk kleurt rood wanneer de MACD zich onder de nul-lijn bevindt EN het 9-daags gemiddelde zich boven de MACD-curve bevindt. In de andere gevallen is de signaalbalk neutraal.

 

Om de signalen van de MACD op ALLE grafieken af te beelden plaatst u de muis op de legende van de MACD terwijl u de SHIFT-toets op uw klavier ingedrukt houdt :

 

 

 

De curve van de MACD zal dan oplichten en de "signaalzones" worden in lichtgroen of lichtrood op alle grafieken overgebracht. Hiermee kunt u nu perfect op de bovenste koersgrafiek aflezen waar de aan- en verkoopsignalen voor de MACD zich bevinden.

De signaalzones verdwijnen automatisch wanneer u de muiscursor opnieuw van de legende weg beweegt.

 

Bij de instellingen van het programma kunt u via "Oplichten signaalzones" instellen zodat u deze SHIFT-toets niet meer ingedrukt hoeft te houden : het programma zal deze signaalzones dan altijd samen met de curve laten oplichten.

 

 

 

(*)

 

 

 

 

Het berekenen van deze signalen gebeurt via een eenvoudig systeem : voor de meeste indicatoren bepaalt het opwaards of neerwaards kruisen van een andere curve ook de kleur van de signaalbalk. Bij andere indicatoren (zoals RSI, Stochastics, ...) wordt de kleur bepaald wanneer de indicator de aan- of verkoopzone (25-75) van de indicator binnenkomt. Bij sommige oscillatoren bepaalt het doorkruisen van de nul-lijn (of 100-lijn) de kleur van de signaalbalk.

 

Hoedanook is deze signaalbalk alleen bedoeld als visueel hulpmiddel bij de verdere analyse van uw aandelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 PAVELL Software Belgium

Alle rechten voorbehouden

http://www.visionexpert.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker